Министерство на младежта и спорта

/Министерство на младежта и спорта
­

ММС „Децата и спортният клуб”

На 28.11.2019 г. Министърът на младежта и спорта утвърди със Заповед № РД-09-672/28.11.2019 г., програма на ММС „Децата и спортният клуб” за 2020 г.

Основна цел […]