Новини

­
2 08, 2018

ВРЕМЕТО ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“ НАМАЛЯВА

Не категоризирани, ОП Конкурентоспособност|

Целта на процедурата е създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. […]

21 03, 2018

Отворена процедура за кандидатстване

ЕС, Конкурси, Програма Развитие на селските райони|

BG06RDNP001-6.001 – Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски стопани” от мярка 6 “Развитие на стопанства и предприятия” от […]

21 03, 2018

Приети са критериите за новия прием по мярка 6.4 на ПРСР

Бизнес, ЕС, Конкурси, Програма Развитие на селските райони|

Приети са новите критерии за стартиране на мярка 6.4 на ПРСР при прием 2018 г.

Критериите за оценка по мярка 6.4 на ПРСР бяха приети с гласуване на заседание на Комитета […]

21 03, 2018

WiFi4EU: Започва регистрацията за европейско финансиране на точки за публичен достъп до безжичен интернет

ЕС, Конкурси, Финансиране|

Брюксел, 20 март 2018 r.

Днес Европейската комисия пуска в действие уебпортала на инициативата WiFi4EU и кани общините от цяла Европа да се регистрират на сайта […]

20 03, 2018

Лозята заемат само 1/3 от площите, които са имали преди 20 години

Любопитно|

Благоприятна е тенденцията винопроизводителите да се ангажират и с отглеждането на лозя
Площите, заети от лозя в България, са намалели три пъти през последните 20 години. […]

20 03, 2018

Правилата, на които е подвластна иновацията

Бизнес, Любопитно|

Повече от деветдесет процента от мениджърите, анкетирани в глобално проучване на консултантската фирма Accenture, заявяват, че иновациите са от решаващо значение за дългосрочния успех на […]

14 03, 2018

Когато работата е кауза

Бизнес, Любопитно|

Няма култура и условия, за които да не сме подготвени да дадем експертно и работещо решение, посочва Надежда Димитрова, изпълнителен директор на “Тимак Агро България” […]

14 03, 2018

Стартира проектът за върхови постижения ”Наследство БГ”

Любопитно, ОП Наука и образование за интелигентен растеж|

Започна изпълнението на проекта “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения “Наследство БГ” по Оперативната програма “Наука и образование за интелигентен растеж”.

Той се осъществява […]

14 03, 2018

Утвърдени насоки за проекти за спортна инфраструктура по подмярка 7.2

Държавен Фонд Земеделие, Любопитно, Програма Развитие на селските райони|

Таванът за допустими разходи по едно проектно предложение по процедура „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2 е до 50 […]

13 03, 2018

STARTUP EUROPE WEEK SOFIA 2018

Бизнес, Любопитно|

STARTUP EUROPE WEEK SOFIA 2018

ДУХЪТ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В ДЕЙСТВИЕ

 

За трета година в София се проведе пан-европейската инициатива Startup Europe Week, посветена на предприемачеството. Събитието направи […]