Новини

­
14 03, 2018

Утвърдени насоки за проекти за спортна инфраструктура по подмярка 7.2

Държавен Фонд Земеделие, Любопитно, Програма Развитие на селските райони|

Таванът за допустими разходи по едно проектно предложение по процедура „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2 е до 50 […]

13 03, 2018

STARTUP EUROPE WEEK SOFIA 2018

Бизнес, Любопитно|

STARTUP EUROPE WEEK SOFIA 2018

ДУХЪТ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В ДЕЙСТВИЕ

 

За трета година в София се проведе пан-европейската инициатива Startup Europe Week, посветена на предприемачеството. Събитието направи […]

13 03, 2018

Кандидатствайте за европейската награда за млад фермер

Бизнес, Конкурси, Любопитно|

Срокът за подаване на документи за участие е 6 април 2018 г.
а трета поредна година евродепутатът Владимир Уручев провежда Национален конкурс за млад фермер в сътрудничество с […]

12 03, 2018

Глобалните номади

Бизнес, ЕС, Любопитно|

На пазара на труда се появи поколението, което предефинира забавлението, потреблението, работното място и самия пазар
Те са израснали с компютрите и смартфона, с кабелната телевизия […]

12 03, 2018

УниКредит Булбанк дава старт на ежегодната си стажантска програма

Бизнес, Заетост, Конкурси, Любопитно|

Стажът е платен и с периодичност между три и шест месеца
УниКредит Булбанк дава старт на ежегодната си стажантска програмапрез март. В програмата могат да се включат […]

12 03, 2018

Приемът по мярка 7.2 стартира електронно чрез ИСУН

Бизнес, Любопитно, Програма Развитие на селските райони|

Общият размер на средствата за всички одобрени проектни предложения възлиза на 97 790 000 лв.
Стартира приемът на проектни предложения по процедура „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация […]

12 03, 2018

Очакват се три отделни приема по мярка 6.4

Бизнес, Любопитно, Програма Развитие на селските райони, Финансиране|

Те ще бъдат с различни приоритети
Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от ПРСР се очаква да стартира скоро, все още има много дискусии, но последното […]

9 03, 2018

Онлайн платформа ще обучава жени предприемачи

Бизнес, Заетост, Любопитно|

Освен подробен учебен материал, модулите съдържат и практични съвети
В ход е разработка на иновативна онлайн платформа за обучение на жени предприемачи и жени бизнес ангели. […]

9 03, 2018

Обучение за бенефициенти по изпълнение на договори по „Обучения за заети лица“

Бизнес, ОП Развитие на човешките ресурси|

Във връзка със стартиране на дейностите по сключени договори по процедура „Обучения за заети лица“ на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните […]

9 03, 2018

На вниманието на кандидатите с проектни предложения по „Развитие на социалното предприемачество“

Бизнес, ЕС, ОП Развитие на човешките ресурси|

Управляващият орган на ОП РЧР публикува Решение за одобряване на оценителен доклад от 23.02.2018 г. по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“, с приложени списъци на […]