Новини

­
6 08, 2018

Предварително класиране по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

Програма Развитие на селските райони|

Приключи предварителното класиране на проектните предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 […]

6 08, 2018

Отворена е процедурата по подмярка 4.1.2. “Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства” от ПРСР 2014-2020г.

Програма Развитие на селските райони|

Целите на подмярката са:

1. Преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
2. Насърчаване въвеждането на нови процеси и технологии за повишаване качеството на произвежданата […]

2 08, 2018

ВРЕМЕТО ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“ НАМАЛЯВА

Не категоризирани, ОП Конкурентоспособност|

Целта на процедурата е създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. […]

21 03, 2018

Отворена процедура за кандидатстване

ЕС, Конкурси, Програма Развитие на селските райони|

BG06RDNP001-6.001 – Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски стопани” от мярка 6 “Развитие на стопанства и предприятия” от […]

21 03, 2018

Приети са критериите за новия прием по мярка 6.4 на ПРСР

Бизнес, ЕС, Конкурси, Програма Развитие на селските райони|

Приети са новите критерии за стартиране на мярка 6.4 на ПРСР при прием 2018 г.

Критериите за оценка по мярка 6.4 на ПРСР бяха приети с гласуване на заседание на Комитета […]

21 03, 2018

WiFi4EU: Започва регистрацията за европейско финансиране на точки за публичен достъп до безжичен интернет

ЕС, Конкурси, Финансиране|

Брюксел, 20 март 2018 r.

Днес Европейската комисия пуска в действие уебпортала на инициативата WiFi4EU и кани общините от цяла Европа да се регистрират на сайта […]

20 03, 2018

Лозята заемат само 1/3 от площите, които са имали преди 20 години

Любопитно|

Благоприятна е тенденцията винопроизводителите да се ангажират и с отглеждането на лозя
Площите, заети от лозя в България, са намалели три пъти през последните 20 години. […]

20 03, 2018

Правилата, на които е подвластна иновацията

Бизнес, Любопитно|

Повече от деветдесет процента от мениджърите, анкетирани в глобално проучване на консултантската фирма Accenture, заявяват, че иновациите са от решаващо значение за дългосрочния успех на […]

14 03, 2018

Когато работата е кауза

Бизнес, Любопитно|

Няма култура и условия, за които да не сме подготвени да дадем експертно и работещо решение, посочва Надежда Димитрова, изпълнителен директор на “Тимак Агро България” […]

14 03, 2018

Стартира проектът за върхови постижения ”Наследство БГ”

Любопитно, ОП Наука и образование за интелигентен растеж|

Започна изпълнението на проекта “Изграждане и развитие на Център за върхови постижения “Наследство БГ” по Оперативната програма “Наука и образование за интелигентен растеж”.

Той се осъществява […]