Новини

­
15 12, 2017

Започва Коледният панаир на книгата в София

Любопитно|

Паралелно с Панаира ще се проведе и Софийският международен литературен фестивал
На 12 декември 2017 се откриват две от най-значителните и мащабни събития, свързани със съвременната […]

15 12, 2017

Бургас създава училище по компютърно програмиране

Любопитно|

Новата професионална гимназия ще подготвя IT специалисти в тясно сътрудничество с представители на технологични компании

Община Бургас ще създаде професионална гимназия по компютърно програмиране. Предложението е […]

15 12, 2017

Splash Awards 2018

Бизнес, Конкурси, Любопитно|

Краен срок: 15 януари 2018 г.
Конкурсът Splash Awards ще отличи най-добрите уеб проекти използващи Drupal, които са били реализирани в България.
Регистрацията е отворена за […]

14 12, 2017

Информация за отпускането на микрокредити по ОПРЧР

Бизнес, ЕС, Заетост, Любопитно, Финансиране|

ОП „Развитие на човешките ресурси“ е първата програма, по която се сключиха споразумения с финансови посредници за предоставяне на микрокредити на стартиращи фирми и социални […]

14 12, 2017

Предлага се грант от 30000 евро за социални предприемачи от Европа

Бизнес, ЕС, Любопитно, Финансиране|

Краен срок: 21 декември 2017 г.
На платформата SocialChallenges.eu са публикувани 30 социални предизвикателства от цяла Европа, които очакват своите решения. Описаните проблеми са различни и […]

14 12, 2017

ИКТ иновации за селското стопанство

Бизнес, ЕС, Любопитно, Финансиране|

Краен срок: 3 февруари 2018 г. 17:00:00 часа
Ще бъдат насърчени центрове за цифрови иновации в селското стопанство. Финансирането ще подкрепи решения, базирани на ИКТ, за […]

14 12, 2017

EACEA/14/2017 Подкрепа за филмово обучение 2018

Бизнес, Любопитно, Творческа Европа, Финансиране|

Краен срок: 1 март 2018 г., 12.00 часа
Подпрограма МЕДИА предоставя подкрепа на:
– дейности, насочени към насърчаване на филмовата грамотност и повишаване на знанията и интереса […]

13 12, 2017

Министерство на младежта и спорта публикува възможности за финансиране през 2018

Любопитно, Национално финансиране|

Министерство на младежта и спорта актуализира програмата си за 2018г. На страницата на Министерството са публикувани възможностите за финансиране на проектни предложения през новата година. […]

13 12, 2017

„Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

Бизнес, ОП Конкурентоспособност|

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

ОБЯВА

за процедура на подбор на проекти:

BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – […]

13 12, 2017

Обществено обсъждане на процедура „Насърчаване на предприемачеството“

Бизнес, ОП Конкурентоспособност|

Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти

„Насърчаване на предприемачеството“

 

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура […]