agenda

/agenda
­

About agenda

This author has not yet filled in any details.
So far agenda has created 963 blog entries.

Над 160 000 млади европейски земеделски производители ще започнат свой собствен бизнес, благодарение на помощта, предоставена от ПРСР 2014-2020

Над 160 000 млади европейски земеделски производители ще започнат свой собствен бизнес, благодарение на помощта, предоставена от Програмите за развитие на селските райони 2014-2020 г., […]

ЕС|

В СТОЛИЦАТА БЕШЕ ДАДЕН СТАРТ НА ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Информационният ден е първият в рамките на национална кампания,
ЕС|

УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 Г. ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА НА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЧРЕЗ СИСТЕМЕН ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.006 „ОБУЧЕНИЯ И ЗАЕТОСТ”

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявява процедура на директно […]

ЕС|

Приемът по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“ на ПРСР 2014-2020 ще бъде отворен през ноември

Приемът по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“ на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 ще бъде отворен през ноември. […]

ДФЗ подписа всички договори по лозаро-винарската програма

ДФ „Земеделие” сключи 13 договора за предоставяне на финансова помощ с одобрените кандидати от третия прием по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” на Националната […]

ДФЗ подписа всички договори по лозаро-винарската програма

ДФ „Земеделие” сключи 13 договора за предоставяне на финансова помощ с одобрените кандидати от третия прием по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” на Националната […]

Опростява се субсидирането на повтарящи се системни проекти в програмата за развитие на рибарството

Министерският съвет прие промени в свое постановление, което определя реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, […]

Опростява се субсидирането на повтарящи се системни проекти в програмата за развитие на рибарството

Vendre des produits et services numériques en toute simplicité. WooCommerce est une plate-forme e-commerce.
ЕС|

ДФЗ отпуска още 45 хил. лева за инвестиции по пчеларската програма

Още близо 45 хил. лева за финансиране на инвестициите на 25 пчелари, кандидатствали по Националната програма по пчеларство (НПП) за 2015 г. отпуска Държавен фонд […]

Одобриха програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ по ИПП за ТГС България-Турция“

Програмата ще функционира чрез три приоритетни оси – “Околна среда”, “Устойчив туризъм”, „Техническа помощ“

Европейската комисия одобри програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ по Инструмента за предприсъединителна […]