Краен срок: 2 март 2018 г.
Предприемачите ще открият инструменти, мрежи и ресурси, с които да допринасят за икономическото развитие на техните региони.
Програмата се провежда в Португалия, САЩ и онлайн.
Участниците седва да са на възраст между 24 и 35 години и да имат поне две години предприемачески / лидерски опит в стартиращ бизнес или социално начинание.

Повече информация можете да намерите тук

Източник: flgr.bg