Краен срок: 17 май 2018 г.

Хартата “Еразмус +” за мобилност в професионалното образование и обучение (ПОО) има за цел да насърчи организациите, които имат високи резултати в организирането на мобилността в областта на ПОО за учащите и персонала, за да развият допълнително европейските си стратегии за интернационализация.
Европейската интернационализация означава подпомагане на ученето в друга страна по програма “Еразъм +” чрез включване на висококачествени мобилни дейности в учебните програми, както и разработване на международни подходи в изпращащата организация, например чрез работа в мрежа с организации в други страни, подходи. Процесът на интернационализация трябва да доведе до подобряване на капацитета на изпращащите организации да организират мобилността на обучаващите се и на персонала, като в същото време възнаграждава, насърчава и доразвива качеството на мобилността с учебна цел.
Допустими участници:
– всяка публична или частна организация (или нейно дъщерно дружество / клон), работеща в областта на професионалното образование и обучение (наричана доставчик на ПОО); или
– всяка публична или частна организация, действаща на пазара на труда (наричана “дружество”).

Повече информация можете да намерите тук

Източник: flgr.bg