Краен срок: не е посочен
Събитието е посветено на изграждането на дигитален капацитет за НПО, работещи с групи в неравностойно положение. В рамките на форума ще се представят теми, свързани с развитието на дигитални умения на НПО – предизвикателства, тенденции, модели на сътрудничество и финансиране, успешни проекти и добри практики на НПО в дигиталния свят.
Организатори: Фондация „Тръст за социална алтернатива“, Биджитал ООД и Белгийският Институт по дигитално лидерство

Повече информация можете да намерите тук