Краен срок: 15 септември 2013 г.

ЕКОЕНЕРГИЯ е наскоро стартирала мрежа от европейски НПО, желаещи да насърчат използването на електроенергия от възобновяеми източници. За всеки MWh електроенергия, продаван като ЕКОЕНЕРГИЯ, 10 цента отиват във Фонда за климата на ЕКОЕНЕРГИЯ.

Целта на парите на Фонда за климата е да финансира проекти за възобновяема електроенергия в развиващите се страни и се търсят подходящи проекти за финансиране между есента на 2013 и есента на 2014 г.

Поканата е отворена за европейски организации или организации с активна комуникация (и мрежа) в Европа. Желателно е организацията да има 5 години опит с енергийни проекти в развиващите се страни.

Повече информация може да намерите на сайта на EKOenergy.