Сдружение “За Земята” представя помагало за гражданско участие в програмите за саниране.

То цели да подпомогне гражданите да разберат по-добре процеса на обществените поръчки, основни правила при изпълнението на качествено строителство и основните мерки, които правят обновяването на сградите качествен проект, постигащ висок клас на енергийна ефективност.

pdf_icon   Sanirane_Manual

Повече информация: wp.flgr.bg