Специализирана лаборатория за изследване на морски и сладководни аквакултури е изградена във Факултета по фармация на Медицински университет – Варна. Тя е оборудвана с два нови апарата, изследвала е пробно различни видове морски и сладководни риби за замърсяване с тежки метали – арсен, манган, мед, цинк, желязо и други метали. Благодарение на новите възможности в нея е определен рискът, свързан с консумацията на тези риби. Констатирани са концентрации, които са в пъти под допустимите норми за химическо замърсяване на водите, съобщават от Министерството на околната среда и водите.

Лабораторията е създадена по проект на Норвежката Програмата BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“, оператор на програмата е МОСВ, а проектът възлиза на 389 592 лева.

По думите на ръководителя на проекта  проф. Мона Станчева новата лаборатория ще създаде възможност да се обхванат цялата българска крайбрежната зона на Черно море, река Дунав, както и вътрешните сладководни басейни.

От еко министерството посочват още, че е предвидено изграждането на Център за трансфер на знания и иновации.

Източник: agrozona.bg