Ние от Агенда ООД подготвяме проекти, финансирани от Националния иновационен фонд, по схемата „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания”.

Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ в размер на до 500 000 лв. за проект могат да подават своите документи в конкурсната сесия от 17.08.2020 г. до 17,30 ч. на 17.09.2020 г. по електронен път.

В своите предходни конкурсни сесии Фондът е финансирал развитието на над 500 проекта с над 90 милиона лева в сферата на информационните и комуникационните технологии, мехатрониката, биотехнологиите, творческата и развлекателната индустрия и много други.

За повече информация вижте тук.