Всеки един ученик може да избере повече от едно извънкласно занимание

Стартира проекта „Твоят час”, който има за цел да превърне училището в по-привлекателно място, съобщава Дарик.

Това се предвижда да стане чрез допълнителни извънкласни дейности, които ще помогнат на учениците от 1 до 12-и клас да преодолеят обучителните затруднения и да развиват своите интереси.

Около 320 000 ученици ще могат да се възползват от допълнителни часове. Всички, които имат затруднения с учебния материал по български език, литература и математика, ще имат възможността да наваксват учебния материал чрез извънкласни дейности, а учениците от 5 до 12 клас ще получават помощ и по други учебни предмети.

Предвидени са и „дейности по интереси”. Те включват предприемачество, програмиране, изкуства, спорт и др.

“От една страна, това са дейности за повишаване мотивацията и потенциала за учене. От друга страна, се цели намаляване на преждевременно напусналите училище ученици. Акцентът е по отношение на лицата, застрашени от отпадане и лицата от уязвими групи”, обясни главният секретар на МОН Красимир Вълчев.

В проекта са включени всички 2500 държавни училища, но тези, в които броят на уязвимите ученици е по-голям, ще получат повече средства. Вълчев допълни, че въпреки това, останалите ученици няма да бъдат ощетени.

Освен педагози от съответното училище, физически и юридически лица също ще могат да се включат в програмата. Според началника Наталия Михайлевска от „Организация, контрол и инспектиране” в тези часове децата не трябва да са разделени по класове, а по интереси. Родителите също имат роля в тези дейности, каза Михайлевска:

“Родителите не просто трябва да присъстват, те трябва пряко да влизат в училището и затова в този проект за първи път е предвидено 5 часа от заниманията по интереси да бъдат водени от родителите на децата. Например да споделят как се управлява фирма”.

Всеки един ученик може да избере повече от едно извънкласно занимание, увериха от МОН.

Източник: projectmedia.bg