Социални и стартиращи предприятия могат да получат микрокредити до 50 000 евро със срок на изплащане до 10 години. Кредитите ще се отпускат при по-ниска лихва, по-малки изисквания за обезпечения и възможност за гратисен период. От него ще могат да се възползват и хора с увреждания, безработни повече от шест месеца и младежи до 29 години.

Облекчените условия на микрокредитиране са възможни, след като Фондът на фондовете проведе обществена поръчка за посредник, спечелена от УниКредит Булбанк. В резултат на това е сключено споразумение между банката и Фонда на фондовете за гаранции на стойност 5 млн. лв. На базата на гаранционното покритие се очаква банката да отпусне микрокредити със собствени средства на стойност 25 млн. лв. Желаещите да получат заеми по облекчените условия трябва да кандидатстват в УниКредит Булбанк.

За повече информация вижте тук.