Агенда ООД подкрепя своите клиенти и в направления, свързани със създаване на здравословни хранителни навици и двигателна активност.

Акцентът в проекта е привличане на студенти чрез иновативни модели и практики, които да провокират интерес в тях и да пречупят представата за уморителните и скучни тренировки.

 Цел на проекта

Създаване на иновативни образователни подходи за привличане към двигателна активност на повече хора – преподаватели (академичен състав и администрация) и студенти
Обмен на добри практики за управление в спорта – привличане към двигателна активност и масов спорт.

Резултат от проекта

Изработване на проучване за двигателната активност в Университетите в страните-партньори по проекта
Обмен на добри практики за привличане на студенти и университетски служители (преподаватели и администрация) към двигателна активност
Избор на най-добри възможности/спортове/видове двигателна активност, които да се подходящи за изпълнение за кратък период от време

Партньори

Университета на Виена, Университетът на Западна Унгария и Щипски университет, Македония, партньори от Исландия и Естония.