Общият бюджет предвиден за следващите три години по Националната пчеларска програма (НПП) е в размер на 14 275 775 лева. Той следва да бъде разпределен, както следва: за 2017 г. – 4 758 590 лева; за 2018 г. – 4 758 595 лева и за 2019 г. – 4 758 590 лева. Това става ясно от Годишният доклад за състоянието и развитието на земеделието, изготвен от Министерство на земеделието и храните (МЗХ).
За сравнение, разполагаемият общ бюджет за България по Програмата за предходните 3 години, бе в размер на 13 304 651 лева, в това число: за 2014 г. – 4 436 150 лева, за 2015 г. – 4 436 974 лева и за 2016 г. – 4 431 526 лева.
От аграрният доклад става ясно още, че през финансовата 2015 г. са подадени над 2 хиляди заявления за подпомагане по НПП, което е най-големият брой подадени заявления за всички години на прилагането й, като общият брой на сключените договори възлиза на 1 734.
През месец юли 2016 г. Европейската комисия (ЕК) одобри с Решение за изпълнение националните програми на държавите-членки за подобряване на производството и търговията с пчелни продукти за периода 2017-2019 година, в това число и програмата на Р. България. Основната й цел ще се изразява в подобряване на условията за производство и търговия с пчелен мед и пчелни продукти, повишаване на ефективността на производството, качеството и конкурентоспособността на българския пчелен мед и пчелни продукти, както и опазване и устойчиво развитие на пчелната популация, осигуряване на по-добра заетост и по-високи доходи на пчеларите.

Източник: agrozona.bg