Публична покана за избор на изпълнител с предмет “Провеждане на обучения по професионална квалификация за 45 лица по първа и втора квалификационна степен”


 

raricon48Публична покана 02.08.2016.rar

pdfРешение за прекратяване.pdf

pdfПублична-покана-02-от-15.08.2016.rar

pdfРешение за прекратяване.pdf

pdfПублична покана 03 от 31.08.2016.rar

pdfРешение за прекратяване.pdf

pdfПублична покана 04 от 10.09.2016.rar