Краен срок: 18 юли 2017 г.
ПРОМЯНАТА има за цел да подобри живота на децата в България, като открива мотивирани социални предприемачи и им подпомага да осъществят идеите си на практика.
В конкурса могат да участват физически лица и организации с нестопанска цел.
Имате идея, която може да промени живота на децата? Кандидатствайте за подкрепа от ПРОМЯНАТА.
В конкурса ще бъдат избрани един абсолютен победител и четирима финалисти, които заедно ще бъдат включени в програмата за подкрепа на социални предприемачи, известна като “Инкубатора” на ПРОМЯНАТА.

Повече информация можете да намерите тук