Ние от АГЕНДА отбелязахме заедно с БОК дните на програма Еразъм+ 2020.

На 15.10.2020, заедно с Българският олимпийски комитет (БОК) и Националната спортна академия (НСА) отпразнувахме заедно Дните на програма Еразъм+ 2020, които се провеждат на територията на всички страни членки на ЕС.

БОК организира събитие, в което използва възможността да сподели още веднъж резултатите от успешно приключилия проект SMART SPORT. АГЕНДА подготви проекта и подкрепи БОК при неговото безупречно изпълнение.

Аудиторията от студенти от НСА, спортисти, спортни администратори и преподаватели получи информация за онлайн образователните модули, разработени от експерти по проекта, функционалността на е-платформата smartsport.bg и възможността за обучение и кариерно развитие, които платформата предоставя.

Активно бяха дискутирани заедно с представителите на БОК по-нататъшните възможности за надграждане на платформата, произтичащи от нуждите на елитни и талантливи спортисти и професионалния им път след приключване на спортна кариера.