Министерският съвет одобри проекта на Програма “Конкурентоспособност и иновации в предприятията” (ПКИП) за 2021 – 2027 г. Общият бюджет по програмата е в размер на 1 499 593 380 евро.

Програмата ще финансира проекти в рамките на два приоритета – “Иновации и растеж” и “Кръгова икономика”. Първият е насочен към подобряване на иновационната и инвестиционната активност на българските предприятия, създаване на благоприятни условия за по-високо технологично развитие и цифровата им трансформация, създаване и развитие на нови предприятия в посока растеж и конкурентоспособност. Вторият приоритет е свързан с повишаване на ресурсната и енергийната ефективност на предприятията и засилване на прехода към зелена икономика.

Основна целева група на програмата са малките и средните предприятия.

За повече информация вижте тук.