БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ОТ НОРВЕГИЯ, ИСЛАНДИЯ И ЛИХТЕНЩАЙН ПОСТАВИХА НАЧАЛОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО И НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2014 – 2021

Събитието, с което се поставя официалният старт на изпълнението на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2014 – 2021 в България, откриха вицепремиерът по европейските фондове г-жа Малина Крумова и г-н Каре Елтерваг –  съветник по ФМ на ЕИП и НФМ в посолството на Норвегия в Румъния, България и Молдова. В рамките на двата механизма, България получава достъп до 210,1 мил. евро за финансиране на проекти в редица ключови за страната ни програмни области.

„През изминалата година успяхме да договорим националните приоритети и отговорните управляващи институции, чрез подписване на Меморандумите за разбирателство.  Сега навлизаме в нов, не по-малко отговорен, етап на подготовка на идейните концепции във всяка от одобрените програмни области. В следващите месеци ни предстои важна и интензивна работа, която до голяма степен ще предопредели цялостното изпълнение на финансовите механизми. Основната задача в процеса на разработване на програмите е да дефинираме мерки, които по максимално ефективен начин да допринесат за намаляване на социалните и икономически различия в Европейското икономическо пространство и задълбочаване на двустранните отношения между България и страните-донори“ – отбеляза Малина Крумова.

Г-н Каре Елтерваг благодари за добрата съвместна работа досега, като подчерта, че е силно впечатлен от административния капацитет на Националното координационно звено. „Не трябва да приемаме тези средства като благотворителност, защото те са изключително важни и за двете страни, както за България, така и за страните-донори“ – допълни още Елтерваг.

Финансовият механизъм на ЕИП с ресурс от 115 млн. евро ще финансира проекти за местно развитие и намаляване на бедността, енергийна ефективност и сигурност, опазване на околната среда и развитие на предприемачеството в областта на културата. Чрез Норвежкия финансов механизъм 95,1 млн. евро ще бъдат насочени към развитие на бизнес, иновации и малки и средни предприятия, правосъдие и вътрешни работи. В допълнение, с 15,5 мил. евро ще се финансират проекти на гражданското общество и близо с 1 мил. евро ще подкрепят инициативи за тристранен диалог и достойни условия на труд.

„Ние сме амбициозни по отношение на целите и ангажиментите, които си поставяме, имаме пълна мобилизация на екипите в различните министерства. Двата механизма са много важни за нас, поради своята гъвкавост и възможности, които предлагат. Присъстващите в залата са доказателство за ангажираността на всички заинтересовани страни и на всички нива“ – подчерта Малина Крумова.

Събитието събра на едно място представители на държавите донори, институциите ангажирани с изпълнението в България итехните партниращи организации. Освен отбелязване на постигнатото и потвърждаването на поетите ангажименти за новия програмен период, срещата даде възможност да се разгледат  възникнали въпроси в процеса на програмиране и да се постави добра основа на  предстоящите дейности с партньорите по разработване и последващо изпълнение на програмите.

Източник: eufunds.bg