Краен срок: 15 ноември 2016 г.
Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество стартира изпълнението на международен проект HealthEDU, подкрепен по програма Еразъм+ и имащ за цел да повиши нивото на осведоменост относно здравословната култура на хранене чрез методически материали и препоръки и предложения за забавни дейности и игри, чрез които педагози (учители в детски градини и началния курс в училищата), родители и специалисти, които работят в кухните на образователните институции, да подобрят културата на децата по въпросите на здравословното хранене.
Проект HealthEDU цели да формира здравословни хранителни навици сред децата, в домакинствата и в образователните институции, както и да създаде положително отношение към пълноценното хранене.
Целевата група на HealthEDU са:
– обучители (учители и възпитатели в детски градини и начални училища, работещи с деца на възраст 4-10 години),
– родителите на деца от целевата група (от 4 до 10 годишни),
– непедагогически персонал, който се занимава с приготвянето на храна за децата.
Това, което ще предложим на всички заинтересовани, са:
– програми с дейности с децата по темата здравословно хранене, които да бъдат реализирани, както във връзка с конкретни дати (световен ден на водата, световен ден на храненето, европейски ден на здравословното хранене), така и по всякакъв друг повод или празник на училището или детската градина – могат да се използват и във връзка с извънкласни дейности по интереси, които са на сходна тематика;
– възможност за участие в състезание на тема здравословно хранене;
– методически материал, който да бъде в помощ на педагози и родители при оформянето на детския вкус към здравословната храна и отговорно отношение на здравето.
Резултатите от проект HealthEDU биха били от голяма помощ за всички клубове по интереси с фокус здравословно хранене, които предстои да реализират дейности с ученици.
Всички детски градини и училища, които проявяват интерес, моля нека се свържат с нас по телефон – 02 4342244 или 0889 306134 – или имейл cubufoundation@gmail.com, за да получат допълнителна информация и необходимите документи за регистриране на тяхното участие в HealthEDU.
Включването на всички заинтересовани училища и детски градини е планирано да приключи до края на месец ноември 2016 г.

Повече информация тук