ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подкрепа за университетски и научни събития

 

Изтеглете оттук формуляра за кандидатстване.
Формулярът може да се попълни на френски или на български език.
Крайна дата за кандидатстване: 30 март 2018

Документите ще се подават в сканиран вид към Отдела за университетско и научно сътрудничество, на следните адреси:

olivier.kachler@institutfrancais.bg

с копие до

iva.debrenlieva@institutfrancais.bg

Френският институт в България открива покана за набиране на проектни предложения за подкрепа на университетски и научни събития.

Проектите могат да бъдат във всички сфери на науката – хуманитарни, социални и точни науки.

Всички университети, програми (франкофонски или не) и научни институти могат да кандидатстват с проектно предложение.

Източник: institutfrancais.bg