Краен срок: 22 февруари 2018 г.
Кандидатстващи институции – образователни институции (детски градини, училища), частни детски градини и училища, районни администрации и малки населени места, читалища, спортни клубове (СК), неправителствени организации (НПО), младежки организации.
Пълният пакет от документи е публикуван на:
http://bit.ly/2DO2rSX
В сградата на Столична община, ул. „Оборище” № 44 ет. 1, ще се проведе методическа среща/консултация за всички институции желаещи да кандидатстват по Програмата:
– на 05 февруари 2018 г. от 13.00 часа – за детски градини;
– на 05 февруари 2018 г. от 15.00 ч. за училища, районни администрации и малки населени места;
– на 06 февруари 2018 г. от 15.00 часа – за спортни клубове и организации, НПО, младежки организации.

Източник: flgr.bg