Вече са изплатени 83,3% от целия бюджет на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), или над 283,4 млн. лв. Само от началото на 2015 г. към днешна дата на бенефициентите по програмата са изплатени 10,7 млн. лв.

Управляващият орган на ОПАК изпрати нов доклад за сертификация с искане за възстановяване на средства от Европейската комисия на стойност 4 383 539 млн. лв. Тази сума включва 127 броя искания за плащания от страна на бенефициентите и е верифицирана от експертите на ОПАК само за последните два месеца. Общо одобрените или верифицирани разходи, извършени от бенефициентите по ОПАК след 2007 г., към момента възлизат на 256,5 млн. лв., което представлява 75,4% от бюджета. Очаква се заявените средства да бъдат сертифицирани от дирекция „Национален фонд” до края на месец юни.

Източник: http://www.eufunds.bg/bg/pubs/8077