Обща информация

Обучението по фъндрейзинг е част от Програма за подкрепа на граждански организации в набирането на дарения на Български център за нестопанско право. Обучението ще включва уебинар „Фъндрейзингът – нещо ново или не съвсем”, в който ще бъде направено кратко въведение в темата и двудневно обучение „Фъндрейзинг за НПО. Стратегически подходи”.

Обучителните дейности са насочени към изграждането на умения и знания за стратегическите подходи в набирането на дарения от индивидуални и корпоративни дарители. Основната цел е да се насърчат участниците да развият стратегии за набиране на дарения. Обучители от България ще запознаят участниците с ролята на набирането на дарения за осигуряването на финансова устойчивост на НПО и необходимите условия, за да бъде фъндрейзинга част от бъдещото развитие на организациите. Ще се предостави полезна информация и практически съвети относно стъпките по организиране на процеса и инструментите, които се използват в България.

Основните теми включват:

 • Подготовка на каузи за подкрепа (case for support);
 • Изграждане на контакт и партньорства с компании при набиране на средства;
 • Основни методи за набиране на средства от индивидуални дарители;
 • Насоки за отношенията с дарители, след като подкрепят кауза на организацията.

Участниците ще имат възможност да се включат в разработването на практически задачи и ролеви игри, както и да разкажат за трудностите, които срещат при набирането на средства, за да помислим заедно как да бъдат преодолени.

Обучението не включва писане на проекти или попълване на апликационни формуляри за кандидатстване по европейски или други донорски програми.

 • Ниво на обучението: начинаещи
 • Срок за кандидатстване: 29 март 2017 г.;
 • Основният език на обучението е български.
 • Обявяване на одобрените за участие кандидати: 7 април 2017 г.;
 • Провеждане на уебинар: последната седмица на април 2017 г.
 • Провеждане на обучението: 11-12 май 2017 г., гр. София.
 • Такса участие: 100 лева.

Организаторите покриват разходите до две нощувки за участниците от провинцията, пакет с обучителни материали, както и кафе паузи и обеди в дните на обучението в София на 11 и 12 май 2017 г. Организаторите не покриват разходи за транспорт.

Условия за участие
Всички желаещи да участват, трябва да попълнят онлайн формуляр за кандидатстване.

Организаторите ще се свържат с всеки избран участник за уточняване на допълнителни организационни въпроси.

Програмата се организира с подкрепата на Фондация „Америка за България”.

За Контакти
За допълнителна информация може да се свързвате с нас на тел. (02) 981 66 17 или на електронна поща info@bcnl.org, лице за контакт Вася Василева.
Документи за участие
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧАВАЩИТЕ
Актуализация
ДРУГИ ДОКУМЕНТИ
Актуализация
Източник: trainings.bcnl.org