Можем ли да се научим да събираме разделно отпадъци като играем?

Може ли местната власт да се вслуша в мнението на децата за разделното събиране на отпадъци?

Как един кмет да направи така, че всички граждански организации да го подкрепят в усилията му за екологично образование на децата и по този начин да спести разходи?

Къде и как да инвестира спестеното?

На тези въпроси отговори дават нашите партньори от Младежки спортен клуб ВАРНА, който сключи договор за изпълнение на проект по Оперативна програма ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ. Разработен от АГЕНДА ООД, този проект ще подкрепи гражданското участие в процесите на вземане на решения в община Долни чифлик, област Варна, като в рамките на 10 месеца създаде и тества инструментариум за периодичен граждански мониторинг  върху действията, решенията и екологичните политики, провеждани от общинската администрация.
Дейностите по проекта ще ангажират младите представители на местната общност – деца и младежи, тъй като те са важен двигател на промяната. Ще бъде извършено проучване на нагласите на 100 ученици от основните училища и 20 други заинтересовани представители по отношение на разделянето на твърдите отпадъци на територията на училищата. Ще бъдат предложени и тествани креативни образователни инициативи за създаване на умения за разделно събиране чрез включване на децата в интерактивни игри и двигателна активност.
Очакванията на клуба са в края на проекта да бъдат отправени препоръки и успешно тествани нови методи на взаимодействие, свързани с прилагането на местни екологични политики по сметосъбиране.