Комисията публикува на 10 юли набор от ресурси, за да помогне на търговците, онлайн платформите и търсачките да се възползват максимално от новите правила на платформата за бизнес, които се прилагат от 12 юли. Освен това са публикувани три доклада за постигнатия напредък, подготвени от експертната група от Обсерваторията по икономиката на онлайн платформата за обратна връзка. Докладите ще информират за по-широката работа на Комисията върху онлайн платформите и по-специално за предстоящия пакет от Закона за цифровите услуги.

Правилата, регулиращи икономиката на платформата приемат, че търговците, които продават чрез онлайн пазари, ще знаят кои критерии ще определят позицията им в резултатите от търсенето, хотелите, използващи платформи за резервации, ще имат по-голяма яснота и защита от нелоялни условия, разработчиците на приложения ще имат шанс да оспорят решения от магазините за приложения, които желаят да премахнат съдържанието си.

Комисията също ще публикува официални насоки за класиране на онлайн платформи през следващите седмици. Тези насоки ще помогнат на тях и на търсачките да подобрят предвидимостта и прозрачността, за да помогнат на бизнеса да прецени как най-добре да увеличи и управлява своята видимост онлайн.

Комисията е подготвила и документ с въпроси и отговори, който може да служи като контролен списък за онлайн платформи и търсачки, особено по-малки, при прилагането на новите изисквания. Той ще помогне на предприятията да получат информация за новите си права и наличните възможности за решаване на проблеми, които могат да възникнат в техните търговски отношения с онлайн платформи.

Доклади за напредъка на експертната група за обсерваторията по икономиката на онлайн платформата

Трите доклада за напредъка сочат дисбалансите в пазарната мощ по отношение на връзките между онлайн платформите и техните бизнес потребители – както по отношение на достъпа до използването на данни, така и на дискриминацията като потенциален източник на проблеми в икономиката на онлайн платформите. Заинтересованите страни, включително предприятията, разчитащи на тези онлайн платформи, експерти, както и правоприлагащите органи са поканени да предоставят обратна връзка до 8 септември.

За повече информация вижте тук.