Копа-Коджека стартира петото издание на наградата за жените фермери, озаглавена „Новаторски решения за устойчивост на земеделието“.

С тази инициатива организацията желае да изтъкне иновативните дейности и проекти, осъществявани от жените, занимаващи се със селско и/или горско стопанство в целия ЕС. Представените от тези жени проекти допринасят за намирането на нови решения на предизвикателствата, пред които са изправени секторите на селското и горското стопанство. Дамите трябва и да демонстрират ролята си на ключови участници в прилагането на иновативни решения за подобряване на устойчивостта на техните стопанства.

До 17 април 2018 г. всички земеделски производители, които са членове на организациите на Копа-Коджека, могат да изпратят своите заявления по електронен път на адрес general.affairs@copa-cogeca.eu

Журито ще се състои от  експерти на високо ниво ниво от  Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия, от Европейския икономически и социален комитет, както и председателя на Комитета на жените и генералния секретар на Копа-Коджека.

Церемонията по връчването на наградите ще се състои в седмицата от 15 до 19 октомври 2018 г. в Брюксел по време на честванията на Международния ден на жените в селските райони.

Източник: agrozona.bg