Проект „Разузнаване на бизнеса и конкуренцията в предприемачеството“ по програма „Еразъм+“ се реализира от Икономическият университет – Варна в партньорство с висши учебни заведения от Румъния, Гърция и Франция.

Целта е да се подготвят студентите в областта на бизнес разузнаването и това на конкуренцията, и да им се предоставят необходимите компетентности за разузнаване в предприемачеството, съгласно конкретната икономическа ситуация във всяка страна, включена в проекта.

Общият бюджет на проекта, който е продължителност 24 месеца е 312 300 евро. Партньори са Икономически университет – Варна, Ovidius University, Констанца, Солунски университет „Аристотел“, и Университет CNAM, Франция. Водеща организация е Стопанска академия – Букурещ.

Като част от проекта „Разузнаване на бизнеса и конкуренцията в предприемачеството“ е създадена магистърската програма „Конкурентно и бизнес разузнаване”, в която Икономически университет – Варна участва от 2016 г. заедно с партньорски организации от Франция, Румъния и Гърция. При структуриране на избраните дисциплини са анализирани водещи съвременни курсове и програми в европейски и световен мащаб. Включени са иновативни форми на обучение, бизнес симулации, брейнсторминг, сценарийно планиране. Специалните дисциплини са посветени на международни бизнес операции, предприемачество и малък и среден бизнес, уеб технологии в реално време. Участие в обучението на студентите ще имат и експерти от бизнеса по въпросите на конкурентното и бизнес разузнаване.

Магистърската програма дава възможност за реализация на специалисти по конкурентно и бизнес разузнаване, експерти по управление на риска, бизнес и пазарни анализатори, включително в международни компании, мениджъри от различна йерархия, консултанти в областта на корпоративната сигурност, предприемачи и основатели на стартъпи.

Повече информация за магистърската програма може да намерите на тук.

Източник: www.eufunds.bg