Програмата е полезна и е в интерес на обществото, смятат от организацията

Националната програма за енергийна ефективност доказа своя икономически и социален ефект. Тя помогна на много малки и средни фирми от цялата страна да имат работа в една трудна година. Това се казва в публична декларация на Камарата на строителите в България (КСБ).

„В тежката за строителния сектор 2016 г. при отчетен спад в строителството от 32% тя помогна на много малки и средни фирми от цялата страна да имат работа. Програмата осигури заетост и на стотици производители и доставчици  на суровини и материали“, посочват от браншовата организация.

КСБ счита, че позитивният ефект от програмата е видим и поставянето й в контекста на политическия дебат не е в интерес на обществото, предвид нейната социална значимост.

Камарата припомня, че в нейните структури многократно са провеждани разнообразни дискусии, свързани с реализирането на програмата и цените, на които се извършва санирането.

„Всяка сграда, която се включва в програмата, има своите специфични характеристики по отношение на видовете работи, които е необходимо да бъдат извършени по нея“, посочват от организацията.

От КСБ припомнят, че през 2016 г. на 3 пъти, с цел оптимизиране на разходите и реализиране  на  повече обекти, и вследствие на намалението на обхвата на предвидените в програмата за изпълнение видове дейности, са променяни референтните цени в посока намаляване – от първоначално приетите през 10.2015 г. – 250 лв. без ДДС максимална референтна стойност, на 160 лв. без ДДС през 02.2016 г. и на 143 лв. без ДДС през 10.2016 г. , като последната промяна е – 115 лв. без ДДС.

Камарата счита, че в момента цените са на критичния минимум, който осигурява изпълнението на програмата. Въпреки това във връзка с приключването на строителната година браншовото обединение планира да организира среща на всички заинтересовани лица по програмата, на която да бъдат обсъдени начинът за изпълнение на програмата, формирането на референтните цени, както и предложения за  решения на възникнали проблеми от техническо и технологично естество.

„Още един път потвърждаваме нашата подкрепа за „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ като изключително полезна и работеща в интерес на обществото. Декларираме и готовността на КСБ да предостави експертно мнение на институциите по всички въпроси, касаещи реализирането на програмата. Камарата ще инициира и срещи с различните политически сили за обсъждане на реализацията на програмата“, завършват от организацията.

Източник: economic.bg