Българска Асоциация Минифутбол ще има възможност да реализира отколешна своя идея за създаване на онлайн платформа за физическо възпитание и двигателна активност за деца. Партньори от Румъния (начално училище), Чехия (Европейската федерация по минифутбол), България (Министерство на младежта и спорта и Софийски университет „Св.Климент Охридски“), Словения (Общинско сдружение на спортните клубове на Марибор) ще разполагат с 276055,00 евро, за да разработят и тестват платформата сред 1200 деца от тези страни.

Ще ви държим в течение на резултатите.