На 01.07.2016 г. в гр. Суворово екипът за управление на проект „Бизнес и местна власт – ЗАЕДНО за активиране на безработни младежи, професионална квалификация и заетост“ в рамките на процедура за подбор АКТИВНИ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ проведе информационно събитие.

инфосъбитие 01.07_2
То даде информация за дейностите по проекта и финансиращата програма. Присъстваха представители на община Суворово, вкл. кметът на общината инж. Параскевов, представители на работодателите-партньори по проекта, на Бюро по труда, домове за деца лишени от родителска грижа и др.
Бяха очертани целите и планираните резултати, както и основните предизвикателства пред изпълнението на проектните дейности. Със социалните партньори бяха набелязани бъдещи срещи и мерки за идентифициране на неактивни лица от целевата група. Особен потенциал беше намерен в целевата група на най-уязвимите и млади неактивни лица на възраст между 15 и 19 години.

инфосъбитие 01.07._1Ръководителят на проекта от страна на Агенда ООД – г-жа Кристиана Казанджиева изрази своята увереност и оптимизъм, че дейностите за активиране на младежите ще дадат резултат и поне 45 млади хора ще получат професионална квалификация и субсидирана заетост за срок от 6 месеца. Тя призова представителите на социалните партньори за подкрепа и съдействие при активиране на младежите.