ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ по Проект „ИНОВАТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО в полза на На 11 май 2023 г. (четвъртък) от 14:30 ч. в малката конферентна зала на Културен дом на гр. Вълчи дол, организираме пресконференция, на която ще представим идеята за учредяване на иновативен ЦЕНТЪР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО и ползите от него за БИЗНЕСА и местната общност.

Каним всички наши партньори и медии да вземат участие в събитието, на което ще дискутираме:

Как можем да задържим младите хора и да им дадем знания и работа на територията на община Вълчи Дол?

Как фирмите могат да намерят млади хора за работа?

Как училищата и професионалните гимназии да са сигурни, че дават точните практически знания на възпитаниците си?

Пресконференцията е организирана в изпълнение на дейностите по Проект „ИНОВАТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО в полза на развитието на бизнеса и заетостта в община Вълчи дол“ и се финансира  по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. по процедура Малка грантова схема „Създаване на работни места“, BGLD-1.007.