За първи път български университет печели международен проект с такъв мащаб и такава значимост. Тази седмица стартират дейностите по проекта Te(a)chIn Sport, който се финансира по програмата Еразъм + Спорт и ще мотивира студентите от шест държави да спортуват повече по време на следването си с помощта на иновативна технология.

Изобретател на софтуера е австрийският проф. Арнолд Баца. Идеята му е да мотивира студентите да спортуват по-интензивно като ги улесни чрез модерно технологично средство. Всеки, инсталирал мобилното приложение може да избира между две опции: състезание с другите студенти или състезание със самия себе си, като устройството ще следи пулса и физическите възможности на всеки, който го използва. Тоест – ако смарт приложението изчисли, че тичате с 10 километра в час, а тялото ви позволява да тичате с 12, ще бъдете насърчени да предизвикате себе си и да ускорите темпото. И обратното, ако сте твърде ентусиазирани и надвишавате оптималните лимити за вашето тяло, ще ви се даде сигнал да успокоите крачка.

Целта на проекта е да насърчи масовото практикуване на укрепващи здравето физически активности сред студентите и младите хора, като повиши тяхната информираност, използването на новите технологии и участието им в доброволчески дейности.

За осъществяването на тази инициатива преподавателите от Департамента по спорт на Софийския университет ще обединят усилия с колегите си от Виенския университет (Австрия), Университета на Западна Унгария (Унгария), Университета “Гоце Делчев” в Щип (Македония), както и с експерти от Фондация за младежта в науката и бизнеса (Естония) и Асоциация за сътрудничество в областта на изследванията и иновациите “Krefjandi” (Исландия).

Кристиана Казанджиева – международен координатор на проекта разказва подробно:

“Това приложение ще бъде еквивалент на мобилен двигателен треньор, но не само това е целта на проекта. То ще ангажира младите хора и с други социални дейности – доброволчество, дебатиране, консултиране.” 1485348977Bw5Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Около проекта Te(a)chIn Sport ще се организират множество конференции, сред които и семинарът “Активирай ме”. Той ще събере студенти от шест страни, които на базата на новите си познания по физкултура и спорт ще могат да предлагат собствени проекти или ще споделят идеи за подобрение и обогатяване на настоящия проект. Освен това, двугодишният международен работен план ще се обвърже със “София – Европейска столица на културата” през 2018 г. и ще се подкрепи от Столична община.

С реализирането на Te(a)chIn Sport, Софийски университет “Св. Климент Охридски” се стреми да направи спортуването по време на висшето образование по-атрактивно за студентите, имайки предвид, че редовната физическа активност е предпоставка за здравословен начин на живот.

Научно доказано е, че хората, които по време на следването си са спортували са по-дисциплинирани и мотивирани на работните места, съответно получават до 20% по-високи заплати. Това е страхотен пример за ефективно използване на съвременните технологии и обвързването им със здравословния начин на живот.

Източник: uspelite.bg