Изглежда, че Европейският съвет по иновациите (EIC) най-накрая разгледа исканията на заинтересованите страни в областта на иновациите в ЕС, които искат по-справедлива и последователна оценка на предложенията на EIC Акселератор.

Бюджетът и работната програма на ЕIC в рамките на “ХоризонтЕвропа” все още се обсъждат, но две точки изглеждат ясни за бъдещия EIC Акселератор:

А) Има 3 етапа на оценка:
1. Предварително предложение (около 5 страници)
2. Пълно предложение
3. Интервю с оценителната комисия (настоящия “Pitch”)

Б) Ако МСП или #стартъпите не успеят да изпълнят два пъти една от посочените по-горе стъпки, то ще бъде забранено да участва в EIC Акселератор за определен период (продължителността все още предстои да бъде потвърдена).

Тези мерки несъмнено ще представляват огромно облекчение и ще подобрят процеса на оценяване. Всеки път, когато на всяка крайна дата се представят по 4 000 предложения, със сигурност кандидатстването изглежда като (нечестна) лотарийна игра.

Предстоящите промени в оценката ще бъдат подкрепени от по-добре обучени оценители, които отделят повече и по-качествено време, за да оценят едно предложение, а не само по 2 часа❗

Ние в АГЕНДА смятаме, че най-правилният начин за оценка на иновативни предложения е среща на оценителите за постигане на онлайн консенсус по време на втория кръг (пълно проектно предложение). Само тя би отразила напълно съответствието с целите на EIC.