Комисията пусна на 3.07.2020 първата покана за представяне на предложения към една от най-големите световни програми за демонстриране на иновативни технологии с ниски въглеродни емисии на Европейския Иновационен Фонд (ЕИФ), финансирани от приходи от търговия на квоти за емисии под егидата на системата за търговия с емисии на ЕС. Ще се финансират иновативни технологии за възобновяема енергия, енергоемки индустрии, съхранение на енергия и улавяне и използване на въглерод. Това ще даде тласък на екологичното възстановяване чрез създаване на местни устойчиви работни места, благоприятстване на климатични промени и засилване на европейското технологично лидерство в световен мащаб.

За периода 2020-2030 г. ЕИФ ще отпусне около 10 милиарда евро от търга на квоти под егидата на системата за търговия с емисии в ЕС.

Първата покана ще осигури безвъзмездно финансиране в размер на 1 милиард евро за мащабни проекти за чисти технологии, за подпомагане преодоляването на рисковете, свързани с комерсиализацията. Тази подкрепа ще помогне на иновативните технологии да достигнат до пазара. За обещаващи проекти, които все още не са готови за пазар, е отделен бюджет от 8 милиона евро за предварителна помощ за развитие на проекти.

Поканата е отворена за проекти в допустими сектори от всички държави-членки на ЕС, Исландия и Норвегия. Крайният срок за подаване на заявленията е 29 октомври 2020 г. Проектите могат да кандидатстват чрез портала на ЕК, където са налични повече подробности за цялостната процедура.

За повече информация вижте тук.