От днес започва приемът за 2017 г. по Националната пчеларската програма – мерки А, Б, В, Г и Д за периода 2017-2019 г. Срокът за подаване на заявления е до 2-и декември, а общият бюджет възлиза на 4 579 020 лева. Половината от тях ще е европейско финансиране, а другите средства ще са от националния бюджет.

От тази година по програмата ще се допуска и участието на признати организации на производители на мед и пчелни продукти. Могат да получат помощ за третиране срещу вароатозата по мярка Б, за физикохимичен анализ на пчелния мед по мярка Г и за закупуване на отводки и пчелни майки при условията на мярка Д от програмата.

Организациите ще имат възможност да получат финансова помощ в размер от 85% от извършените разходи по мерки Б и Г и до 75% от стойността на закупените отводки и 80% от стойността на пчелните майки.

Припомняме на стопаните, че е променен е срокът за изпълнение на дейностите – от 1 август 2016 година до 31 юли 2017 година по пчеларската програма.

Източник: agrozona.bg