Зам.-министърът на икономиката посочи, че средствата за 2016 г. по НИФ са в размер на 5 млн. лева

„Със средствата по Националния иновационен фонд /НИФ/ще бъдат финансирани научно-изследователска и експериментална дейност, като  иновацията в проекта може да е в продукт или услуга,  а целта е тя да бъде приложима в бизнеса“.  Това заяви заместник-министърът на икономиката Даниела Везиева, която откри информационен ден във Варна, на който бяха представени условията за кандидатстване по осмата конкурсна сесия на Националния иновационен фонд /НИФ/, който се администрира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/. В информационния ден участие взеха представители на бизнеса и научната общност.

Важна промяна  е цялостното ориентиране към резултатност на проектите, обясни зам.-министър Везиева. Проектите, които се финансират от НИФ, ще трябва да приключват с прототип, който да бъде внедрен в производството. След като се изработи прототипът, проектът ще може да кандидатства за финансиране и по оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”, за да бъде вложен в производството.  По НИФ ще бъдат финансирани и стартиращи и вече работещи предприятия.

Зам.-министърът на икономиката посочи, че средствата за 2016 г. по НИФ са в размер на 5 млн. лева. „Идеята на тези средства е да подпомогнем бизнеса и да насърчим научно-развойната и иновационна дейност, осъществявана от предприятията и научните организации“, добави тя. По думите й новата философия в начина на финансиране на проектите чрез НИФ е свързана с утвърдените нови правила, според които кандидатстването да става чрез тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС),  която обединява всички финансови инструменти, свързани с иновационните процеси. Допустимите области за финансиране са четири: „Мехатроника и чисти технологии“, „Информационни и комуникационни технологии и информатика“, „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“, и „Нови технологии в креативните и рекреативните технологии“.

Вече има възможност за подаване на проекти електронно. „Създали сме обективни и прозрачни правила, очакваме много и изцяло насочени към бизнеса проекти“, каза още зам-министър Везиева. От 36 месеца вече максималният срок за изпълнение на проектите ще бъде 18 месеца, а приемът на проектните предложения ще се извършва от 30 септември до 31 октомври 2016 г.

Източник: projectmedia.bg