Поканата ЗЕЛЕНА СДЕЛКА ще финансира научните изследвания и иновациите за насърчаване на справедливия и устойчив обществен преход, целящ „никой да не изостава“.

Очаква се проектите да дадат осезаеми и видими резултати сравнително бързо и да покажат как научните изследвания и иновациите могат да осигурят конкретни решения за основните приоритети на Зелената сделка.

Ето защо поканата ще се поддържа:

– пилотни приложения, демонстрационни проекти и иновативни продукти;

– иновации за по-добро управление на зеления и дигитален преход;

– социални иновации и стойностни вериги.

В допълнение към технологичното развитие и демонстрациите, поканата насърчава експериментирането и социалните иновации за нови начини за ангажиране на гражданското общество и овластяване на гражданите.

Във връзка с настоящата пандемия поканата ще допринесе за екологичното и цифрово възстановяване и за увеличаване на устойчивостта на обществото, например в селското стопанство, чистия транспорт и модернизацията към чиста и кръгова икономика.

За повече информация вижте тук.