Процедура за близо 70 млн. евро (136 226 120 лв.) ще стартира до месец по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност% /ОПИК/. Целта на подкрепата за малките и средни предприятия (МСП) е да се увеличат инвестициите в енергийно ефективни технологии.

Планира се да бъдат използвани при възстановяването на инвестиционната дейност на МСП, сериозно възпрепятствана от ограничителните мерки във връзка с COVID-19, и при справянето с прехода към зелена икономика. Мярката е от особено значение в контекста на значителното увеличение на цените на електроенергията и природния газ.

Mинистър Даниел Лорер в Комисията по икономическа политика и иновации в Народното събрание посочи, че Министерството на иновациите и растежа ще подкрепи общата цел за въвеждането на качествени стандарти за оценка и контрол на програми, инструменти и проекти, свързани със стимули за бизнеса, като се облекчи процесът на достъп, кандидатстване и управление с цел елиминиране на корупцията и подобряване на икономическата среда. Също така Министерството ще работи за ефективно, ефикасно и ориентирано към резултатите използване на фондовете за конкурентоспособност.

Лорер подчерта, че целта на Министерството на иновациите и растежа е създаването на благоприятна среда за привличане на инвестиции и приложение на иновации, подобряване на международния имидж на България и привличане на висококвалифицирани кадри в подкрепа растежа на българската икономика.

За повече информация прочетете тук.