Финансирането е по проект по оперативна програма “Добро управление” и е на стойност 12 млн. лева.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова съобщи за БТА, че при обединяването на данните от картата на възстановена земеделска собственост и наличната кадастрална информация може да се постигне 90% кадастрално покритие на страна. Сега кадастралното покритие на страната е едва 22%, отбеляза министър Павлова.

С приемането на промените в Закона за кадастъра се дава възможност всички карти на възстановената земеделска собственост, които сега се управляват и предоставят като услуга от общинските служби по земеделие, да може поетапно да се направят в цифров вид и да се интегрират в Агенцията по кадастър.

Процесът ще отнеме около две години и за него е нужен значителен ресурс, заради множеството грешки в картите.

Министър напомни, че този процес се финансира по проект по оперативна програма “Добро управление” и е на стойност 12 млн. лева.

Източник: projectmedia.bg