Ще се финансира разширяването на „Чирен“ и изграждането на далекопровод между Добруджа и Бургас

Няколко проекта, ключови за изграждането на бъдещия енергиен съюз, получиха европейско финансиране по линия на Механизма за свързване на Европа, съобщава infostock.bg.

Държавите от Европейския съюз (ЕС) са одобрили предложението на Европейската комисия (ЕК) да бъдат отпуснати общо 263 млн. евро за девет проекта в областта на газовата и на енергийната инфраструктура.

Два от тях са български. Единият е за изграждането на далекопровод 400 киловолта между Добруджа и Бургас. Дължината на трасето е от 100 км, като то ще подобри сигурността на доставките на електроенергия в региона, посочват от Брюксел.

Изпълнител на този проект е Електроенергийният системен оператор (ЕСО), а средствата, които отпуска ЕК за него, са малко под 30 млн. евро.

Със 130 хил. евро пък ще бъде подпомогната работата по разширяването на газохранилището „Чирен“. Проектът се реализира от „Булгартрансгаз“.

Най-голяма сума ще получи проектът за интерконекторна връзка между газопреносните мрежи на Финландия и Естония – малко над 187 млн. евро.

Като цяло ЕК подкрепя пет газови проекта, ключови за реализирането на европейската политика в сектора на енергетиката, с 210 млн. евро. Част от тях е и проучване за строителството на компресорна станция в Гърция, която ще помогне за свързването на гръцката газопреносна мрежа с Трансадриатическия газопровод (TAP).

По Механизма за свързване на Европа за енергийната сфера през 2016 г. са предвидени 800 млн. евро. През втората половина на годината ще бъдат избрани проекти с индикативен бюджет от около 600 млн. евро.

Източник: projectmedia.bg