Поредното признание за професионализма на Агенда ООД е одобреният проект на нашия клиент Асоциация SePoate от Румъния по програма Еразъм +.

В него партньори са Министерство на младежта и спорта, Сдружение на общините Villanova от Сардиния, Италия, латвийската младежка организация RASIO – Perspektiva и амбициозното младежкоо Сдружение KAIROS от Франция.

Проектът YOUTH PHOENIX ще изследва в продължение на 24 месеца специфичната роля на младежите от ЕС на възраст 18-29 години в условията на предизвикателна постпандемична среда, като индивиди и в общности, в процесите на развитие на лидерството и по-широко участие в гражданския живот. Той обхваща различни дейности, основани на описаните приоритети и добре свързани в рамките на основните области на Стратегията на ЕС за младежта 2019-2027 г. “Ангажиране – свързване – овластяване”. В рамките на проекта ще бъде изградена младежка мрежа. В нея ще бъдат разгледани начини за укрепване на солидарността и приобщаването, които съвпадат с предизвикателствата, свързани с цифровите умения и екологичния начин на живот. Международни събития, обмен на опит, адресиране на реформи в младежките политики ще бъдат резултат от проекта.