Тъй като спортът продължава да се стартира отново след безпрецедентни ограничения, се случиха много оперативни и организационни промени, за да се даде възможност за практикуване на спорт в контекста на тази пандемия. Спортът е силно повлиян от COVID-19, а възстановяването ще отнеме време. За да се проучи допълнително как COVID-19 е затруднил спорта и как би могъл да остави отпечатък върху начина, по който спортът се практикува и организира, EPAS се радва да приветства експерти от институциите и гражданското общество, които да присъстват на уебинара на 7 октомври. Присъединете се към виртуалната среща на ЕСПС, за да обсъдите въздействието на кризата COVID-19 върху спорта и да обмислите нейното въздействие, рисковете и възможностите за бъдещето.

За повече информация вижте тук.