Институтът за пазарна икономика (ИПИ), в партньорство с Община Варна, представи актуален икономически профил и траектория на развитие на Варна под заглавие „Варна – град на знанието” (2020 г.).

Варна е най-големият икономически център в Северна България с произведена продукция от над 10 млрд. лв. за 2018 г. Морската столица разполага с чудесна образователна инфраструктура, традиционно привлича таланти и успешно преориентира икономиката си към по-високата добавена стойност, стъпвайки на дигиталните умения и развойната дейност в корабоплаването, информатиката и медицината.

Три са специфичните особености на Варна, които формират динамиката и потенциала на местната икономика:

  • „Летният” капитал на морската столица се реализира през туризма.
  • Силното образование на Варна и постоянният приток на млади хора са вероятно най-важното предимство на града.
  • Преплитането на наука и бизнес е третият ключов фактор, който оформя потенциала на общината.

 

В траекторията на развитие на Варна са представени някои от ключовите проекти и инициативи за общината. Сред водещите са:

  • Развитието на новата Индустриална зона Варна, която има потенциала да се превърна в една от най-големите индустриални зони в страната;
  • Партньорството между висшите учебни заведения и научни институти в местността „Малка чайка” и обособяването на Квартал на иновациите покрай Варненското езеро.
  • Оформянето на нов образователен кампус по инженерни и точни науки, в основата на който ще е новата сграда на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон” – една от най-големите и успешни гимназии в страната.

За повече информация вижте тук.