Основната цел на плана е да насърчава и развива сътрудничеството в областта на спорта между институциите на ЕС, държавите-членки и заинтересованите страни в спорта, като се съсредоточи върху конкретен брой дейности с ясна добавена стойност за ЕС.

Докладът от изпълнението на работния план от периода 2017-2020 подчертава как спортната политика придобива все по-голяма роля за постигане на икономически, здравни и социални цели на ЕС. Covid-19 повтори това значение както на елитно, така и на ниско ниво.

Бъдещият работен план на ЕС за спорта (2021-2024 г.) ще бъде публикуван до края на годината. В тази връзка в доклада са изброени препоръки за бъдещето:
– необходимост от по-широко разпространение на резултатите от програма „Еразъм плюс“
– основна роля на заинтересованите страни в спорта
– удължаване на продължителността до три години и половина
– засилване на връзките с други приоритети на ЕС като Зелена сделка, дигитална Европа и Плана за действие за борба с рака
– икономическото, социалното и здравното въздействие на Covid-19

Докладът подчертава важността на спортната организация при прилагането на политиката в областта на спорта.

За повече информация вижте тук.