10 търговски банки заявиха участие в програмата за портфейлни гаранции в подкрепа на микро-, малките и средните предприятия у нас.

В гаранционната програма с бюджет от 500 млн. лв. могат да бъдат включени компании от всички сектори, като се очаква от мярката да се възползват предимно фирми от най-засегнатите области – търговия, услуги, транспорт и логистика, туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, и други.

За да кандидатстват за кредит фирмите, е достатъчно да отговарят на едно от следните условия:

спад на оборота след първото тримесечие на 2020 г. спрямо същия период на 2019 г.;

неполучени вземания от клиенти;

неразплатени суми към доставчици след 1 март т.г.;

отменени договори за износ и прекратени доставки от внос от началото на годината;

затворени производствени съоръжения и офиси, и намаления на броя на заетите лица.

Крайният срок за кандидатстване по мярката за малките и средните предприятия е 23.12.2020 г.

Кредитите, които търговските банки ще отпускат, са с максимален размер от 300 000 лв., като ББР ще покрива до 80% от тях. Банките сами ще определят минималния и максималния срок на погасяване, а гратисният период за новоотпуснатите заеми ще е до 3 години.

За да разберете кои са банките, заявили участие в програма, и за повече информация вижте тук.